Coronavirus en de beschikbare ondersteuning

De onderstaande informatie is een opsomming van de informatie die te vinden is op de verschillende websites gericht op: personeel en salarissen middels werktijdverkorting, ondersteuning zzp’ers, startup en scale-up krediten, kleine ondernemers krediten, belastingen, garantie ondernemersfinanciering, micro krediten Qredits en bankleningen.

Zaken doen in de impact wereld is al net even anders zonder de gevolgen van het corona virus. Als je denkt dat we ergens mee kunnen helpen, twijfel dan niet om contact op te nemen.

Het allerbeste voor nu,
names het gehele ImpactCity team

—————————————————————————————————————————————————
Het corona virus en bedrijven

Informatie en ondersteuning van de gemeente Den Haag
Het ondernemersportaal van de gemeente Den Haag is bereikbaar voor vragen van maandag tot vrijdag, tussen 09:00 en 16:00 op 070-3536004 en per email op ondernemersportaal@denhaag.nl

Informatie voor zzp’ers in Den Haag:
Bent u zzp’er en heeft u vragen over het mislopen van inkomsten of dreigt u in de financiële problemen te komen als gevolg van het corona virus? Neem contact op met de SZW intakebalie op telefoonnummer (070) 353 75 00.

Meer informatie is hier te vinden.

—————————————————————————————————————————————————
Informatie en ondersteuning van de Nederlandse overheid

Algemene informatie van de Nederlandse overheid kan gevonden worden op deze website.

Zakelijke informatie over de maatregelen van de Nederlandse overheid zijn hier te vinden.

FAQ voor werkgevers is hier te vinden. Ook de website van de KVK geeft op veel vragen antwoord.

—————————————————————————————————————————————————
Maatregelen die zijn aangekondigd zijn HIER overzichtelijk te vinden. HIER is de laatste update te vinden van 28 april.
LET OP! De aangekondigde maatregelen moeten nog geïmplementeerd worden door de uitvoerende instellingen. Dit betekent dat voor sommige maatregelen in de komende weken precieze informatie over waar men een aanvraag kan indienen, bekend gemaakt zal worden.
Zodra deze informatie bekend is, zullen wij deze delen via onze social media kanalen.Niet zeker welke maatregelen voor jou van toepassing zijn? Dan kan je hier op de website van de KVK een check doen.

Startup & Scaleup Corona Overbruggingslening (COL)
(ministerie van EZK – Regionale Ontwikkelings Maatschappijen)

De doelgroep van de Corona-OverbruggingsLening (COL)-faciliteit is, zoals door het kabinet aangekondigd, startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn.

Daarnaast staat de COL-faciliteit onder condities open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten, en die geen bancaire financieringsrelatie hebben, met uitzondering van een beperkte bancaire rekening-courantverhouding.
De COL-faciliteit biedt de mogelijkheid om tussen de € 50.000 tot maximaal € 5 miljoen aan kredit te verkrijgen. Er zijn verschillende niveaus met ieder eigen voorwaarden. Voor allen geldt een rente tarief van 3%.
Alle voorwaarden zijn hier te vinden.

Aanvragen kunnen hier worden ingediend. Zorg dat je vooraf al je documentatie goed op orde hebt om een aanvraag zo goed en snel mogelijk te kunnen doorlopen en laten beoordelen.

750 miljoen euro extra corona-overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven

De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Klein Krediet Corona (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. De overheid staat voor 95% garant (713 miljoen euro). De leningen zullen worden verstrekt door de banken en een rente hebben van maximaal 4%. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen de lening verstrekken. Naar verwachting kunnen enkele tienduizenden ondernemingen gebruik maken van de lening.
Momenteel worden de maatregel verder uitgewerkt. Zodra alles rond is en aanmelden mogelijk is, zal dat hier te vinden zijn en via onze social media kanalen worden aangekondigd.

Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
(ministerie van SZW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Meer informatie is hier te vinden.
MKB Nederland heeft ook een overzichtelijk artikel opgesteld.

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
(Belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Meer informatie is te vinden op de website van de belastingdienst. De belastingdienst is ook te bereiken op +31(0)800 0543

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
(ministerie van SZW en gemeenten)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud voor 3 maanden. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Ben je ZZP-er en zit je in directe financiële nood? Dan kan je contact opnemen met de klantenservice van SZW via (070) 353 75 00. Wees hierbij bewust van grote drukte op dit moment!
Zodra er meer bekend is over het aanvraag proces, laten wij dit weten.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
(ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
(ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Bankleningen

Het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en de Nederlandse Vereniging van Banken staan in contact met elkaar om te zien hoe zijn individuen en bedrijven kunnen ondersteunen.
De financiële nood onder ondernemingen in tal van bedrijfstakken is groot. Daarom komen banken nu in aanvulling op het omvangrijke pakket van het kabinet met gezamenlijke maatregelen die hun zakelijke klanten meer lucht geven. Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn, kunnen zes maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank besloten.
Meer informatie is hier te vinden.

Kamer van Koophandel

De KVK heeft een speciaal telefoonnummer geopend om vragen te beantwoorden: 0800-2117.
Het nummer is bereikbaar van 08:00 tot 20:00 voor zakelijke vragen en ondersteuning, om te achterhalen welke maatregelen voor jou van toepassing zijn.

————————————————————————————————————————————————–

 

Uitgestelde evenementen

De meeste evenementen zijn uitgesteld naar een later moment, of naar een nog te bepalen nieuwe datum. Zodra meer informatie bekend is, zullen we deze met jullie delen.

23 Maart: Movies That Matter – Ideation session – nieuwe datum nog te bepalen.

24-25 Maart: Impact Summit Europe – verplaatst naar 15-16 September 2020

25-26 Maart: Euclid Network Impact Summit – nieuwe datum nog te bepalen.

26-28 Maart: Nederland Maakt Impact – verplaatst naar 20-22 November 2020

15 April: Money Meets Ideas – nieuwe datum nog te bepalen.

16 April: HeroFestival – verplaatst naar 6 oktober.

23rd of April: Social Finance Day – nieuwe datum nog te bepalen.

ImpactCity eventementen

Get in the Ring – Impact Competition
De Europese voorrondes van de Get in the Ring Impact Competitie zijn uitgesteld. Nieuwe data zullen later bekend gemaakt worden. In de tussentijd kan je je al wel aanmelden via getinthering.co/impact

ImpactFest 27 of Oktober 2020
Het vijfjarig jubileum van ImpactFest zal plaats vinden. De precieze vorm zal in de komende periode bekend gemaakt worden.