Heb jij een innovatieve oplossing voor een betere wereld ?

Wat en voor wie?

GEZOCHT: INNOVATIEVE IDEEËN VOOR EEN BETERE WERELD

Met de Haagse Vernieuwers Challenge, onderdeel van ImpactCity, daagt de gemeente elk jaar elk jaar startups, scale-ups en studenten uit om vernieuwende ideeën te presenteren rond wereldwijde maatschappelijke vraagstukken. De beste ideeën maken kans op een geldprijs van € 10.000 tot € 25.000

Om nieuwe oplossingen te bereiken voor internationale vraagstukken, moet je de ruimte en vrijheid krijgen om te experimenteren. Om deze reden daagt gemeente Den Haag met de Haagse Vernieuwers Challenge startups, scale-ups en studenten uit om met frisse, baanbrekende ideeën te komen voor wereldwijde vraagstukken.

Het gaat om vernieuwende oplossingen voor internationale uitdagingen, zoals beschreven in de UN Sustainable Development Goals (SDG’s). De beste concepten voor producten of diensten kunnen prijzen winnen van € 10.000 tot € 25.000.

WIE KAN DEELNEMEN?

Bedrijven en organisaties uit Den Haag. Ben je nog niet in Den Haag gevestigd? Dan hebben we een intentieverklaring nodig waaruit blijkt dat je je zal vestigen in Den Haag als je een prijs wint. Ook studenten zijn van harte welkom om deel te nemen. Dan kan je strijden voor de studentenprijs. We dagen alle deelnemers uit om samenwerkingen met andere sectoren of professionals in Den Haag aan te gaan en aan te tonen.

Startups

 

je bent KvK geregistreerd in Den Haag of gaat dit doen en je idee verkeert in de beginfase. Hiermee willen we ook vroege ideeën de kans gunnen om mee te dingen.
Prijs: max €15K

Scale-up

 

je bent een bij de KvK in Den Haag geregistreerde onderneming. Je hebt een innovatieve oplossing en groeiende onderneming die bijdraagt aan een betere wereld.
Prijs: max €25K

Studenten

 

je bent student aan een onderwijsinstelling in Den Haag en hebt een innovatief idee. De ontwikkeling van je idee verkeert in een vroege of uitgewerkte fase.
Prijs: max €10K

TIJDSLIJNEN EN MEEDOEN

FASE 1 (2 sept tot 17 okt 12:00 CET)

 • Je doet mee door je idee op maximaal 3 A4 te beschrijven. Het is verplicht hiervoor het format Concept Haagse Vernieuwers 2020 te gebruiken. Dit format krijg je toegestuurd na aanmelding.
 • Een selectiecommissie beoordeelt de ingediende ideeën o.b.v. de selectiecriteria en kiest 9 genomineerden: 3 startups, 3 scale-ups en 3 studenten.Over de selectie wordt niet gecorrespondeerd.
 • De selectiecommissie beoordeelt de ingezonden ideeën in de periode van 18 t/m 21 oktober. Op 5 november worden de genomineerden voor fase 2 bekend gemaakt.

FASE 2 (6 nov 2019 t/m 21 jan 2019)

 • De 9 genomineerden ontvangen een instructiedocument voor deelname aan fase 2 van de challenge.
 • De eind jury beoordeelt de ingediende plannen van aanpak o.b.v. de selectiecriteria en kiest 3 winnaars: uit elke categorie één. Voor elke categorie is een aparte geldprijs beschikbaar. Tevens is er een prijs beschikbaar voor de deelnemer met de meeste stemmen van het publiek. Deze stemmen worden geworven via social media.

VOORWAARDEN EN CRITERIA

 • Je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) in Den Haag of zegt schriftelijk toe om je te registreren als je wint.
 • Je bent een student die studeert aan een onderwijsinstelling in Den Haag
 • Als je wint vindt de uitvoering van je plan plaats in 2020 in Den Haag.

IN FASE 1 BEOORDEELT DE SELECTIECOMMISSIE DE INZENDINGEN OP BASIS VAN:

 • De mate waarin het voorstel bijdraagt aan een oplossing van een internationaal maatschappelijk vraagstuk.
 • De mate waarin sprake is van een duidelijk uitgewerkt en rendabel verdienmodel. Hier wordt per doelgroep startup en pre-startup rekening gehouden met een verschil in mate van volwassenheid.
 • De mate waarin het beoogde concept vernieuwend is ten opzichte van bestaande producten, processen, technologieën of diensten. (Bij gelijke score zullen behaalde punten op dit selectiecriterium 50% zwaarder wegen.)
 • De mate waarin dit voorstel haalbaar en schaalbaar is voor andere sectoren/toepassingen, landen of regio’s. (Bij gelijke score wegen deze punten 30% zwaarder.)
 • De mate waarin het voorstel een samenwerking met andere sectoren of professionals in Den Haag aantoont en daarmee een bijdrage levert aan de Haagse Impact Economy.
 • Bij voorkeur werk je al samen met potentiële afnemers of eindgebruikers (VN, NGO’s, kennisinstellingen, overheden of bedrijven). Hier wordt per doelgroep startup en pre-startup rekening gehouden met een verschil in mate van volwassenheid.

Voor de winnaars zijn 4 prijzen beschikbaar:
€ 10.000 studenten prijs
€ 15.000 startup prijs
€ 25.000 scale-up prijs
€ 2.500 publieksprijs

De winnaars worden tijdens de Big Improvement Day op 21 januari 2020 bekend gemaakt.

Voorwaarden

Uitsluiting van deelname?
De gemeente Den Haag behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de voorwaarden.

Inkoopvoorwaarden
Op de uitvoering van deze opdracht zijn de Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Den Haag van toepassing.
Uw algemene en/of leveringsvoorwaarden worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen. Vragen over de inkoopvoorwaarden kunt u stellen tijdens de vragenronde en mailen naar info@impactcity.nl.

Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Publicatie
De officiële bekendmaking van de negen geselecteerde genomineerden zal plaatsvinden tijdens de Big Improvement Day op 21 januari 2020. Op de ImpactCity website wordt een overzicht van alle genomineerden gepubliceerd.

Haagse Vernieuwers Blog
Uiteindelijk moeten de Haagse Vernieuwers in de stad bijdragen aan het realiseren van spin offs in Den Haag en bij voorkeur op internationaal niveau. Dit vereist dat bestaande initiatieven zichtbaar zijn en blijven. Om hier extra aandacht aan te besteden wordt de winnaars gevraagd om elk kwartaal een blog aan te leveren, welke door de redactie van ImpactCity zal worden geredigeerd en gepubliceerd.

Lees meer over de Haagse Vernieuwers