@
Online Event

DCHI Academy & Focal Point Café

DCHI en het Nederlandse Rode Kruis presenteren academische inzichten in combinatie met een geweldige virtuele netwerkmogelijkheid.

Om de toegevoegde waarde van de samenwerking tussen humanitaire organisaties en private actoren en kennisinstellingen te benadrukken en te verkennen, nodigen DCHI en het Nederlandse Rode Kruis je uit om deel te nemen aan deze virtuele sessie. We streven ernaar om samen oplossingen te bedenken voor de problemen van de ‘alledaagse’ humanitaire hulpverlening.

Thema: Oplossing van problemen in humanitaire actie met humanitair design in samenwerking.

Klik hier voor meer informatie!