@
Online Event

INNOvember

Technologie en innovatie worden steeds belangrijker. Ook voor de publieke sector. Technologie en innovatie houden zich niet aan departementale grenzen. De laatste jaren verschijnen overal ‘innovatieteams’ en organiseren verschillende ministeries (samen) congressen, gericht op het delen van kennis over innovaties van en voor de overheid. Vorig jaar organiseerde JenV samen met BZK bijvoorbeeld een maand lang een congres op het gebied van technologie, TechNovember. Het Ministerie van Defensie organiseert de Defensie Innovatie Competitie. Maakt SZW innovatielunches mogelijk. En nog veel meer. Al deze evenementen worden drukbezocht en zijn steeds een groot succes. Het is tijd om de krachten te bundelen en het innovatief vermogen van de overheid te vergroten. Zowel op het gebied van technologische innovatie, procesinnovatie en sociale innovatie. En ons af te vragen: “Hoe gaan wij om met innovatieve ontwikkelingen nu en in de toekomst”?

Klik hier voor meer informatie!