@
Het Paard, Den Haag

Kick-off 2e Startup in Residence van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

In navolging van het Startup in Residence programma in ImpactCity Den Haag ontsluit ook het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het tweede jaar haar aanbestedingen voor startups. Het programmateam nodigt je uit voor de feestelijke Kick-off van de tweede editie van het Startup in Residence Programma van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze editie van het Startup in Residence programma van Jenv bouwt voort op de leerervaringen van de eerste SiR, kent een JenV breed karakter en een grote variëteit aan onderwerpen.

JenV levert de challenges, startups de slimme ideeën om: 

 • – De beslissingssnelheid van het Schadefonds Geweldsmisdrijven te verhogen;
 • – De doorstroming van ex-gedetineerden naar een duurzaam betaalde baan te vergroten;
 • – Het uploaden en verspreiden van kinderpornografisch materiaal tegen te gaan en het online communiceren met minderjarigen over seks te stoppen;
 • – Burgers te betrekken bij de datagedreven aanpak van ondermijnende criminaliteit;
 • – Datagedreven onderzoek te verrichten om crimineel geld zichtbaar te maken;
 • – Burgerconsultatie in het wetgevingsproces te innoveren en een impuls te geven;
 • – Verschoningsgerechtigde informatie effectief uit documenten te filteren, zodat de opsporing niet (onbedoeld) kennis neemt van deze informatie;
 • – Burgers praktische ondersteuning te bieden nadat zij slachtoffer zijn geworden van cybercrime;
 • – Burgers snel en zo effectief mogelijk (en waar nodig ook juridisch) wegwijs te maken bij échte problemen;
 • – Het gesprek onder jongeren over waarden en normen te bevorderen en maatschappelijke polarisatie te verminderen;
 • – Ervoor te zorgen dat Diversity of Thought een plek krijgt en omarmd wordt binnen onze organisatie.

Kom naar de Kick-off van SiR II JenV op dinsdag 5 februari 2019

Leer meer over deze challenges en ontdek de innovatieve ideeën waarmee onze startups deze uitdagingen tegemoet treden! Meld je nu via de knop hieronder aan. Registratie is open voor alle betrokkenen bij en geïnteresseerden in het Startup in Residence programma.

Wanneer : dinsdag 5 februari
Tijd : 14.45-17.00 uur (aansluitend borrel)