@
Online

Online round table COVID-19 met Rabobank Leiden-Haaglanden, EY & HVG Law

Op donderdag 28 mei organiseert EY van 15.00 tot 16.30 uur in samenwerking met Rabobank (Startup & Scale-up team Leiden-Haaglanden) een round table voor Start- en Scale-ups rondom COVID-19. De sessie zal via MS Teams plaatsvinden. Voorlopig wordt er vanuit gegaan dat de sessie in het Nederlands zal zijn, maar mochten er meerdere aanmeldingen komen waarbij een sessie in het Engels gewenst is, dan kan het zijn dat de sessie Engelstalig wordt of er een extra sessie ingepland wordt voor de Engelstalige deelnemers.

Ervaren startup experts vanuit EY, HVG Law en Rabobank leggen de huidige status van steunmaatregelen specifiek voor jou uit op basis van door jou vooraf ingestuurde vragen. Tijdens de sessie is er live de mogelijkheid om diepere inhoudelijke vragen te stellen hetgeen meteen de kracht van deze sessie benadrukt ‘in een selectieve groep met gelijkgestemden kennis delen en van elkaar leren onder begeleiding van een multidisciplinair team van EY, HVG Law en Rabobank professionals’.

Indien je wilt deelnemen ontvangen wij graag uiterlijk dinsdag 26 mei al jouw vragen, zodat de organisatie zich goed kan voorbereiden. De thema’s die behandeld zullen worden zijn mede afhankelijk van de type vragen die de deelnemers op voorhand gaan aanleveren, er wordt echt maatwerk geleverd. Vragen kunnen betrekking hebben op arbeidsrecht (proefperiode, tijdelijke contracten, vaststellingsovereenkomst, ontslag obv bedrijfseconomische redenen al dan niet in combinatie net de NOW regeling), bancaire opties (opschorten aflossingen, BMKB-C, Go-C, Achtergestelde Innovatie Lening), fiscale vraagstukken (BTW, uitstel van belasting, betalingsonmacht), de Corona-Overbruggings Lening (COL) en uiteraard over de nieuwe overheidsmaatregelen die op 20 mei bekend gemaakt zijn.

Graag willen we jou voor deze round table uitnodigen. De sessie zal via MS Teams plaatsvinden op donderdag 28 mei en duurt 1,5 uur van 15.00 tot 16.30 uur. Aanmelden voor deze sessie kan via de registratiebutton op deze site.