@
Online event

Route 2030 – hoe kunnen we versnellen om de SDG’s te bereiken?

Building Change, Global Compact Network Nederland, MVO Nederland, Partos en SDG Nederland, in samenwerking met de rijksoverheid, nodigen je graag uit voor de bijeenkomst “Route 2030: Hoe kunnen we versnellen om de SDG’s te behalen?” op woensdagochtend 19 mei. Tijdens deze bijeenkomst worden in het kader van Verantwoordingsdag twee rapporten gepresenteerd: CBS ‘Monitor Brede Welvaart en Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2021’ en het vijfde Nederlandse SDG-rapport ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’ van de Rijksoverheid.

De lancering van deze rapportages is een goede gelegenheid om de stand van de implementatie van de SDG’s in en door Nederland te bespreken. En nog belangrijker: hoe we samen en met de overheid kunnen versnellen om de doelen in 2030 te halen.

Na de presentaties van de twee rapporten vindt er een discours plaats tussen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, ngo’s, de financiële sector, jongerenorganisaties en kamerleden over thema’s die focussen op welke extra stappen Nederland gaat zetten binnen de verschillende sectoren, namelijk: welke extra stappen zetten verschillende sectoren bij elkaar om de SDG’s te halen en wat moet de overheid doen om dit proces te versnellen?

Het doel van de bijeenkomst is om inzicht te krijgen in de doelen waar Nederland achterloopt (mede gezien COVID-19) en wat nodig is om dit proces te versnellen. Op basis hiervan zal de discussie zich richten op wat belicht moet worden in de SDG Roadmap en hoe we kunnen komen tot een zinvolle vertaling van de globale doelen voor de Nederlandse context.

Moderator: Harm Edens

Sprekers:

Presentatie rapporten “Monitor brede welvaart en de SDGs” en “Nederland ontwikkelt duurzaam”

  • Prof. Jan-Pieter Smits, statistical researcher bij Centraal Bureau voor Statistiek
  • Sandra Pellegrom, National Coordinator SDGs Ministerie van Buitenlandse Zaken

Bevindingen rapport ‘Nederland ontwikkelt duurzaam’

  • Linda van Beek, directeur Global Compact Network Nederland
  • Thyrza Zoons, bestuurslid internationale zaken bij Nationale Jeugdraad

Discourse on acceleration to achieve the SDGs

  • Danielle Hirsch, directeur Both ENDS
  • Maria van der Heijden, directeur at MVO Nederland
  • Maurice Knijnenburg, voorzitter Nationale Jeugdraad