@
The Hague Humanity Hub

The Hague Hacks

The Hague Hacks heeft als doel om de werelden van technologie, gerechtigheid en vrede met elkaar te verbinden, en tegelijkertijd kansen te creëren en partnerschappen op te bouwen. Door transdisciplinaire samenwerkingen en co-creaties te organiseren, proberen we humanitaire uitdagingen van vele kanten aan te pakken en creatieve, goed doordachte en werkbare oplossingen te formuleren. Deze conferentie wordt georganiseerd door The Hague Peace Projects www.thehaguepeace.org en de gemeente Den Haag samen met ImpactCity.

Er is een sterke relatie tussen technologische ontwikkeling en de mate waarin regeringen, elites en private partijen macht over hun ondergeschikten en tegenstanders kunnen uitoefenen. Technologie stelt hen in staat te beheersen, te onderdrukken of zelfs te vernietigen. De onthullingen van Edward Snowden hebben de wereld bewust gemaakt hoeveel onze eigen westerse regeringen hun eigen burgers willen controleren. In Nederland heeft het Nederlandse parlement ook wetgeving aangenomen die beveiligingsdiensten in staat stelt om de meest geavanceerde technologie te gebruiken om persoonlijke gegevens en communicatie van mensen op te slaan, te onderzoeken en te beluisteren.

Veel nieuwe technologieën verminderen de vrijheden en helpen bij het vergroten van macht en invloed tussen overheden en sommige privébedrijven. De geschiedenis laat echter ook zien dat technologie het potentieel heeft om samenlevingen te versterken en mensen toegang te geven tot persoonlijke ontwikkeling, informatie en (politieke, economische, seksuele) vrijheden. Slechts een paar decennia na de introductie van computers, internet en mobiele telefoon kunnen de meesten van ons niet meer leven zonder deze technologieën. Hoewel Facebook vaak wordt beschuldigd van het geheim verzamelen en verhandelen van privégegevens, vormt het ook een communicatiemiddel en een manier van sociale interactie die voorheen niet beschikbaar was. Mensen kunnen sneller mobiliseren en informatie sneller dan ooit tevoren verspreiden. Dezelfde technieken die zijn ontworpen voor onderdrukking kunnen empowerment zijn in de handen van mensen die hun vrijheid willen bereiken, en terwijl mobiele telefonie de verste uithoeken van de wereld binnendringt, zijn er ook nieuwe kansen voor iedereen die werkzaam is op het gebied van vrede en recht.

De conferentie vindt plaats in Den Haag, een centraal knooppunt voor zowel vredes- als technologieorganisaties, en een ideale omgeving om innovatie te stimuleren voor betere producten en oplossingen. The Hague Hacks heeft als doel om een gezond, bloeiend ecosysteem mogelijk maken voor startups en organisaties met meerdere achtergronden en creatieve en innovatieve oplossingen aanmoedigen in een ondernemende sfeer.