Programma begeleiders Humanitarian Action Challenge vol lof over deelnemers

De Humanitarian Action Challenge ging in oktober officieel van start. Het initiatief hoopt vernieuwende, interdisciplinaire samenwerking tot stand te brengen ten gunste van vrede, recht en noodhulpinspanningen wereldwijd. We spraken met programmabegeleiders Dan McClure, Joseph Guay en Thomas Baar over hun ervaringen tot dusver.

De Humanitarian Action Challenge beoogt de innovatiekracht in de noodhulpsector te vergroten door de winnaars zorgvuldig te begeleiden in hun innovatieproces. De zes winnende teams werden begin september bekend gemaakt. Dan McClure, Joseph Guay en Thomas Baar staan garant voor een soepel verloop van het proces.

Betekenisvol reageren

In het huidige innovatiedenken is het gangbaar positieve waarde te hechten aan mislukkingen – hoe sneller je project mislukt, hoe beter. Dan McClure zegt daarover: “Snelheid is zeker van toegevoegde waarde, maar wat écht belangrijk is is om die snelheid in te zetten om te leren en betekenisvol te reageren als dingen mislopen”.

Hij voegt daaraan toe: “De deelnemende teams doen dat erg goed. Hun denken over de uitdaging en oplossingsrichting blijft steeds flexibel en onderzoekend, ook al worstelen ze met heel complexe vraagstukken uit de humanitaire wereld”.

Een stap terug

De Humanitarian Action Challenge doet met opzet een stap terug, weg van de meer gangbare oplossingsgerichte innovatieprocessen. “Dit programma vertegenwoordigt een belangrijke beweging weg van oplossingsgerichte vernieuwing. Op die manier kunnen de teams hun werk laten aarden in een waarachtig begrip van de uitdaging en context,” benadrukt Joseph Guay.

“In vernieuwingsprocessen richten we vaak onze aandacht op nieuwe technologieën of gepercipieerde kansen,” benadrukt Thomas Baar. “Maar het is juist belangrijk om niet per definitie te starten bij de vermoedelijke oplossingen. Eerst moeten we een diepgaand begrip ontwikkelen van de vraagstukken waar we oplossingen voor zoeken. Alleen op die manier kunnen we begrijpen of de kansen die we zien ook écht van waarde zijn en het beoogde doel dienen.”

Herwaardering

“De workshops lieten zien dat de deelnemers open staan voor dit proces,” zegt Thomas. “In plaats van hun voorgestelde oplossing als uitgangspunt namen, stellen ze zich allemaal open om hun perspectief te herwaarderen en te reflecteren op de gekozen benadering.”

Hij vervolgt: “Dit was zichtbaar in de manieren waarop deelnemers kritisch reflecteerden op hun eigen ideeën, maar ook in de manieren waarop ze zich inlieten met elkaars projecten. Als gevolg hiervan herzagen een aantal deelnemers hun aanvankelijke plannen.”

De waarde van diversiteit

Dan zegt: “Vaak staan vernieuwers te springen om hun oplossing ten uitvoer te brengen. Daar zit hun plezier. Deze groep onderscheidt zichzelf door haar bereidheid een stapje terug te doen en te kijken naar de diepere wortels van de uitdagingen die ze beogen op te lossen”.

Daar voegt hij aan toe: “De diverse perspectieven in de groep stelden de teams in staat om ideeën diepgravend te onderzoeken en elkaars oplossingsrichtingen betekenisvol te bevragen. Het programma heeft voelbaar zijn voordeel gedaan met de diversiteit onder de deelnemers.”

“Ik besef eens te meer hoe geweldig het is om omringd te zijn door mensen die hard willen werken om complexe, betekenisvolle vraagstukken te doorgronden,” eindigt hij.