Initiatiefnemers Humanitarian Action Challenge delen urgentiegevoel

De Humanitarian Action Challenge ging in oktober officieel van start. Het initiatief hoopt vernieuwende, interdisciplinaire samenwerking op gang te brengen ten gunste van vrede, recht en noodhulpinspanningen wereldwijd. We spraken met initiatiefnemers HumanityX, The Hague Humanity Hub en ImpactCity en bevroegen hen op hun verwachtingen.

“’We moeten meer gaan geloven in het onmogelijke’ is één van mijn favoriete Kevin Kelly citaten,” zegt ImpactCity’s Mariken Gaanderse. Wat haar betreft ligt daar de essentie van het programma. “Vernieuwing in de humanitaire wereld kan mensenlevens redden en kan mensen nieuwe handelingsperspectieven geven.”

Ze vervolgt: “Dat is niet makkelijk en krijg je niet in je eentje voor elkaar. Het is ongelooflijk belangrijk om muren neer te halen, zodat samenwerking mogelijk wordt tussen minder voor de hand liggende partijen. Dat is nodig om echte impact hebben en die impact op te kunnen schalen. Dit is niet innoveren om het innoveren. Het is heel wezenlijke vernieuwing die nodig is om mensen handvatten te geven om te overleven, letterlijk.”

Je voordeel doen met tech

Thomas Baar van HumanityX voegt daaraan toe: “Er is tot op heden beperkte aandacht voor de noodzaak om te innoveren in het domein van vrede, recht en noodhulp. De inzichten die worden opgedaan worden vaak niet vastgelegd en gedeeld in breder verband. Daarom stelt de Humanitarian Action Challenge zich ten doel het leren en delen rondom humanitaire innovatie aan te moedigen.”

Jill Wilkinson, managing director van The Hague Humanity Hub, legt de nadruk op de toegevoegde waarde van nieuwe technologie. “Het programma vestigt hier expliciet de aandacht op, omdat technologie nieuwe oplossingen biedt voor uitdagingen in het domein van vrede en recht. De meer conventionele partijen moeten zich aanpassen om te vernieuwen. Het is aan hen om hun voordeel te doen met de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden,” zegt ze.

Stromend proces

De eerste twee workshopdagen vonden plaats in de The Hague Humanity Hub in oktober. “Ik was onder de indruk van de openheid van de teams. Ze stonden enorm open voor feedback,” vertelt Mariken. “Zo konden de deelnemende teams hun perspectief aanpassen en ontdekten ze nieuwe oplossingsrichtingen.”

Jill voegt daaraan toe: “Het was mooi om de teams in actie te zien. Alle ingrediënten van het programma kwamen zichtbaar bij elkaar – mensen, proces, omgeving, inhoud. Het proces stroomde, dat was heel voelbaar.”

Een hoger doel

De Humanitarian Action Challenge is een gezamenlijk initiatief van HumanityX, The Hague Humanity Hub en het ImpactCity programma van de Gemeente Den Haag. “De Humanitarian Action Challenge verbindt drie bloeiende communities in de stad: ImpactCity, The Hague Humanity Hub en HumanityX. Alle drie brengen ze hun unieke, onderscheidende kracht en expertise in,” zegt Mariken.

“Door deze drie partijen met elkaar te verbinden biedt het programma alle ingrediënten die nodig zijn om impact te hebben. Dit geldt voor de deelnemers aan het programma, voor de drie internationale organisaties die de challenges geformuleerd hebben maar, allerbelangrijkst, voor hen die in hun dagelijks leven de gevolgen ondervinden van humanitaire crisis,” benadrukt Mariken het hogere doel van het programma.

Trots

Thomas legt uit: “HumanityX ondersteunt organisaties die zich bezighouden met vrede, recht en noodhulp om digitaal te vernieuwen. Op die manier vergroten ze hun maatschappelijke impact. Op die manier hopen we processen te ontwikkelen die ons in staat stellen innovaties te testen en ze te vertalen naar de praktijk.”

“We onderstrepen altijd nadrukkelijk het belang van verantwoordelijk experimenteren. Dat betekent dat vernieuwers altijd nagaan wat de mogelijke ethische en maatschappelijke gevolgen zijn van hun innovatie. Het is belangrijk kennis te ontwikkelen rondom dit proces en inzichten te delen,” zegt Thomas. “Onze betrokkenheid bij de Humanitarian Action Challenge dient deze doelen perfect.”

“The Hague Humanity Hub is in het leven geroepen om de groeiende lokale gemeenschap van vernieuwers te ondersteunen. Dit zijn mensen die zich bezighouden met baanbrekende innovaties op het gebied van vrede, recht en noodhulp die in potentie wereldwijde impact kunnen hebben,” omschrijft Jill het bestaansrecht van The Hague Humanity Hub. “We zijn trots dat we dit initiatief een thuis kunnen bieden op deze mooie plek. En we zijn blij dat we waardevolle verbindingen kunnen leggen met ons ecosysteem. Dit zal de deelnemende teams helpen om hun innovaties tot groei te brengen.”

Maatschappelijk verantwoord zakendoen

Mariken vat de drijfveren van de Gemeente Den Haag als volgt samen: “In Den Haag geloven we dat economische succes en sociale impact hand in hand gaan. In de stad neemt een nieuwe generatie van bevlogen jonge ondernemers het podium. Zij hebben sterke ideeën over hoe ze een positief verschil kunnen maken in de wereld. Alles dat zij doen is per definitie commercieel én maatschappelijk verantwoord in één.”

“We willen deze impact ondernemers ondersteunen en de omstandigheden aanreiken die hen in staat stellen om belangrijke maatschappelijke en humanitaire innovaties tot stand te brengen. We willen de verschillende netwerken in de stad met elkaar verbinden en op die manier een katalysator zijn die nieuwe verbindingen, samenwerkingen en partnerschappen tot stand brengt die op hun beurt weer schaalbare impact kunnen verwezenlijken,” zegt Mariken.