Maak kennis met Get Chef’s - winnaar van Startup in Residence The Hague 2018

Iedereen kent het, vergaderen met een broodje. Net iets te veel ingekocht en tja, dan maar in de prullenbak. Niet erg duurzaam en buitengewoon zonde: per jaar worden zo vele tonnen aan voedsel weggegooid. Hoe voorkom je dat je steeds eten weggooit na een lunch? Get Chef’s, een sociale onderneming, is de winnende deelnemer van deze challenge van Startup in Residence The Hague 2018. Lees alles over ‘doing good and doing business’ door deze impact ondernemer.

Een recent onderzoek van 6 maanden door Green Business Club Zuidas onder 7 ondernemingen (waaronder ABN Amro & Loyens & Loeff) toonde aan dat 31,6% van het voedsel wordt verspild tijdens georganiseerde lunchbijeenkomsten. Get Chef’s is een pionier op het gebied van voedselverspilling die de ambitie heeft om voedselverspilling bij bedrijfs- en gemeentekantines te voorkomen. Door de externe kosten van voedsel op te nemen, worden consumenten zich bewust van de werkelijke kosten van voedsel en de keuzes die zij maken.

Hoe werkt de oplossing van Get Chef’s?

Oorspronkelijk werkt Get Chef’s voor restaurants aan de ene kant, en consumenten aan de andere kant. Via de Get Chef’s app voor ondernemers krijgen zij de mogelijkheid om gerechten die ze dreigen te verspillen alsnog aan te bieden aan de consument. En per transactie wordt een klein bedrag geschonken aan de voedselbank.

Deze challenge vraagt echter om een andere benadering. Get Chef’s heeft daarom een web-based applicatie ontwikkeld voor het efficiënt en eenvoudig bestellen van lunches door de medewerkers van de gemeente Den Haag. Omdat de individu zelf op een bewuste manier zijn of haar lunch kiest, wordt nooit te veel besteld. Bewust ook, omdat je bij je keuze wordt geïnformeerd over de CO2 footprint en de klimaatschade van jouw bestelling. En als je je afmeldt voor de vergadering wordt automatisch je lunch geannuleerd.

Met behulp van de applicatie van Get Chef zullen zowel voedselverspilling als bijbehorende voedselkosten aanzienlijk worden verminderd. Daarnaast worden restjes uitgedeeld aan het Leger des Heils.

Het ontstaan van Get Chef’s

Bruce Westeneng, een van de grondleggers van Get Chef’s heeft ooit met vier anderen een platform gebouwd voor dagjes uit: dit waren loyalty programma’s voor retailers, bijvoorbeeld door het bieden van korting in parken. Een van de oprichters hield zich meer bezig met horeca, waar voedselverspilling een groot probleem was. Met hun platform zagen zij een kans om overgebleven voedsel van restaurants aan te bieden voor lagere prijzen, om op die manier het voedsel toch niet verloren te laten gaan.

Nu is Get Chef’s een sociale onderneming die voedselverspilling in de detailhandel en de horeca wil voorkomen. Get Chef’s wilt de externe kosten – milieu en maatschappelijk – van de voedingsindustrie in de gehele waardeketen verminderen door de ware kosten van voedsel te analyseren, hierbij een prijs te hangen aan externe kosten.

De ervaringen bij Startup in Residence

Inmiddels heeft Get Chef’s al een aantal workshops doorlopen. Voor Bruce is Startup in Residence The Hague een mooie en nuttige ervaring: “Je leert veel. We hebben al aan een vergelijkbaar programma meegedaan maar daar moest je alles opnieuw uitvinden. Hier wordt echt gekeken naar jouw bedrijf, en hoe je dat beter maakt”.

Het doel is natuurlijk om de applicatie daadwerkelijk te gaan gebruiken bij de gemeente. Bruce: “Ons platform kunnen wij op meerdere manieren inzetten. De gemeente is een grote instelling waar duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Met behulp van onze toepassing zullen zowel voedselverspilling als de bijbehorende kosten worden verminderd. Maar met één product kun je voedselverspilling niet helemaal tegen gaan. Daar heb je meerdere partijen voor nodig en die zijn vaak moeilijk te bereiken. De gemeente heeft toegang tot diverse partijen en is daarom een interessante partner voor ons”.

We wensen Get Chef’s veel succes en hopen op een duurzame lunch zonder verspilling!