Ministerie van Defensie lanceert het Startup in Residence programma

Het ministerie van Defensie heeft onlangs het Startup in Residence programma gelanceerd. Hiermee wil het ministerie nieuwe vormen van innovatie introduceren in de organisatie. Bij ImpactCity zijn we verheugd dat het Startup in Residence programma, 3 jaar geleden gestart bij de Gemeente Den Haag ook verder uitrolt naar dit ministerie. In dit interview: Giel de Steur, verantwoordelijk voor het Startup in Residence programma bij het ministerie. “Het ministerie van Defensie maakt de weg vrij voor unieke kansen”.

Startup in Residence van het Ministerie van Defensie is een innovatieve samenwerking tussen het ministerie van Defensie en startups. In lijn met het algemene Startup in Residence programma stelt het ministerie zich hiermee open voor startups en de frisse ideeën en energie die zij brengen.

Het vermogen tot aanpassing

Het ministerie heeft als missie ​​om het aanpassingsvermogen van de organisatie te vergroten. “We willen meer flexibiliteit creëren in de manier waarop we ons organiseren, door innovatie van buitenaf uit te nodigen en door slim gebruik te maken van de kansen die de particuliere sector ons biedt,” legt Giel uit. “Het Startup in Residence programma stelt ons in staat om externe kennis en expertise in te brengen en onze werkwijze aan te passen.”

De eerste editie van Startup in Residence wordt uitgevoerd bij de luchtmacht. “Het programma bij de luchtmacht zal als een testcase fungeren. Het wordt op de voet gevolgd tot op de hoogste niveaus van de luchtmacht.” zegt Giel. “Aan het einde van het jaar hopen we mooie resultaten te kunnen tonen die op hun beurt weer kunnen dienen als motivatie om onze inspanningen voort te zetten. Als dat lukt, kan Startup in Residence mogelijk worden uitgebreid naar andere divisies.”

Een nieuwe invalshoek

“De markt waar het ministerie uit put is een vrij traditionele markt, dat geldt ook voor partners waar we langdurig mee samenwerken. Ons doel is om hier met een nieuwe invalshoek naar te kijken”, legt Giel de Steur uit. “De betrokken collega’s bij Defensie zullen worden blootgesteld aan nieuwe innovaties van bedrijven die worden uitgenodigd met het Startup in Residence programma.”

“In plaats van een vooraf gedefinieerd eindproduct aan te schaffen, worden de betrokken personeelsleden aangemoedigd om alleen het gewenste effect aan te wijzen,” benadrukt hij. “Voor onze medewerkers betekent dit een nieuwe manier van denken die meer ruimte biedt aan deelnemende startups en waarmee onze medewerkers nieuwe manieren van probleemoplossing kunnen aangrijpen.”

Hij voegt eraan toe: “We zijn enthousiast over de vooruitzichten van dit programma. Het blijkt dat veel mensen binnen onze organisatie meer dan bereid zijn om te investeren in het creëren van verbindingen met startups en andere zakelijke partners, zelfs als dit veel tijd en energie kost.”

Waardevolle lessen

“Het was bijzonder waardevol om te leren van de lessen van onze voorgangers in Amsterdam en Den Haag”, benadrukt Giel. “We hebben veel geleerd. Vanwege de bereidheid om open te communiceren en hun enthousiasme om Startup in Residence uit te breiden naar andere organisaties, konden we de tenderprocedure kopiëren en de aanbestedingsdocumenten opnieuw gebruiken”.

Hij benadrukt het belang van begeleiding in het proces: “We zijn relatief onervaren in het contracteren van startups, het aanbieden van een trainingsprogramma en het vragen van een idee in plaats van een eindproduct. Daarom is extern advies onmisbaar geweest om aan de slag te gaan.”

Hij voegt eraan toe: “In de lijn met de aanpak van de stad Den Haag hebben we extra aandacht gegeven aan de communicatie met startups en belanghebbenden in het begin van het proces.”

“We hebben ook prioriteit gegeven aan het betrekken van afdelingsleiding. Op deze manier wordt de betrokkenheid  binnen de organisatie vanzelfsprekend. En verwachtingsmanagement is ook geen kleinigheid. We proberen op veel niveaus nieuwe dingen te bereiken. Natuurlijk kost dit tijd en het is belangrijk om dit vroeg en vaak genoeg te communiceren.”

 

“De markt waar het ministerie uit put is een vrij traditionele markt, dat geldt ook voor partners waar we langdurig mee samenwerken. Ons doel is om hier met een nieuwe invalshoek naar te kijken” 

– Giel de Steur, Startup in Residence Ministerie van Defensie

 

De samenwerking met Den Haag

Een groot deel van de trainingsprogramma’s die worden aangeboden aan startups in het Startup in Residence The Hague programma van dit jaar, wordt samengevoegd met dat van het ministerie van Defensie. Giel: “Aangezien de planning van beide programma’s identiek is, hebben we afgesproken om een ​​deel van onze trainingsprogramma’s te fuseren. De meer algemene vaardigheidstrainingen zullen worden georganiseerd met de gemeente Den Haag.”

Hij voegt eraan toe: “We kijken er erg naar uit om onze samenwerking met Startup in Residence The Hague te verdiepen en hopen te blijven leren van de ervaring die Den Haag sinds 2016 heeft opgebouwd”.

Ruimte voor experiment

Op het gebied van overheidsopdrachten wijkt het Startup in Residence programma duidelijk af van het inkoopproces bij het ministerie. “Bij het Ministerie van Defensie zijn we gewend aan een sterk afgebakende definitie van aanbesteding die nauw aansluit op de bestaande richtlijnen. Het investeren in innovatieve ideeën en het geven van een trainingsprogramma als tegenprestatie is niet iets dat we eerder hebben gedaan. Als gevolg daarvan moesten we out-of-the-box denken om dit te organiseren,” legt Giel uit.

“Niettemin zijn we erin geslaagd om gezamenlijk een inkoopproces te ontwerpen dat ruimte geeft voor de nogal ongebruikelijke resultaten die Startup in Residence in onze organisatie zal brengen. Het door ons ontworpen proces biedt ruimte voor experiment, wat vrij nieuw is voor onze organisatie. Op zich is dit een grote vooruitgang. Bovendien bood het ons de mogelijkheid om nauw samen te werken met onze inkoopafdeling,” zegt Giel.

“Het ministerie is een zeer resultaatgerichte organisatie”, voegt hij eraan toe. “Dus als we zien dat veelbelovende initiatieven vorm krijgen, zijn mensen bereid om steun onder hun collega’s te mobiliseren. Dit genereert veel energie.”

Wanneer, wat, en hoe

De eerste editie van Startup in Residence Ministry of Defence loopt van juli tot december 2018. Het programma biedt trainingen voor startups en professionele coaching. Bovendien zullen ze toegang krijgen tot de anderszins redelijk gesloten netwerken van het ministerie.

Voor het programma heeft het ministerie zes sociale uitdagingen. Deze variëren van ideeën voor dienstroosters bij luchthaven Eindhoven tot parkeerproblemen bij het hoofdkantoor van de Koninklijke Luchtmacht. Het programma beschikt ook over een jokercategorie voor die toepassingen, hulpprogramma’s of technologieën die niet overeenkomen met een van de vijf voorgedefinieerde categorieën.

Als deelnemers een succesvolle oplossing voor een regionale uitdaging bedenken, is het ministerie van plan om op te treden als “launching customer” en kan daarmee de groei van de startup aanzienlijk stimuleren.

Een moedige zet

“Via het Startup in Residence-programma stelt het ministerie van Defensie zich op voor unieke kansen”, besluit Giel. “Als je een echte pionier wilt zijn, moet je bereid zijn risico’s te nemen en van de norm af te wijken. Ik denk dat het een moedige zet is en ik ben trots om er deel van uit te maken. ”

Heb je een nieuw en interessant idee waarvan je vindt dat het ministerie van Defensie hiervan op de hoogte moet zijn? Bekijk het Startup in Residence programma. De deadline voor aanmelding is 24 april, dus kijk snel naar de naar de application guidelines.