Startup in Residence The Hague:

Driven to Impact: één van de winnaars van Startup in Residence the Hague 2017

Startup in Residence The Hague 2018 is inmiddels in volle gang. De eerste startup plannen zijn ingediend, en 22 mei sluit de datum voor aanmelding. Een leuk moment om eens te kijken naar de winnende startups van vorig jaar. We volgen in deze blog Driven to Impact van oprichters Dennis Roopram en Bianca van den Engh. Hoe is het hun verlopen na de winst in 2017? Een verslag van de weg van een papieren plan naar een echte onderneming.

Waarom heeft Driven to Impact gewonnen in 2017?

Bij Startup in Residence was Driven to Impact 1 van de 6 winnende startups. Net als dit jaar, waren een aantal challenges geformuleerd waar startups een innovatieve oplossing voor konden aandragen. Een van de challenges was om een oplossing te ontwikkelen om burgers, mantelzorgers, professionals en de gemeente gemakkelijk toegang te bieden tot informatie over hulp en ondersteuning op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Dennis Roopram en Bianca van Engh waren reeds bezig met dit vraagstuk. Bianca vanuit haar eigen ervaringen in de thuiszorg, en Dennis vanuit zijn achtergrond als software engineer en developer. Hun idee was om een laagdrempelig platform in de vorm van een app of website te ontwikkelen voor zorgbehoevenden. Door gebruik te maken van “gamification” is het mogelijk om de gebruiksvriendelijkheid flink te vergroten. En uiteindelijk wordt hiermee de afstand tussen de zorg en de zorgbehoevende, waaronder mantelzorgers, verkleind.

Het idee van Driven to Impact was precies het antwoord op de vraag. Maar dat was niet de enige reden voor het winnen van deze prijs. Bianca heeft enorm veel kennis over de zorg en over de problematiek die leeft bij zorgbehoevenden en zorgverleners. En Dennis heeft de kennis aan boord om het idee om te zetten in een functioneel werkend systeem.

Wat is er daarna gebeurd?

Na de zomer startte het programma met workshops, en wekelijkse meetings met stakeholders. In steeds kleinere “loopjes” werden oplossing en problematiek dichter bij elkaar gebracht in een echte co-creatie. Op basis van een lijst “features” werd het ontwerp werd steeds verder verfijnd. Visueel werd zichtbaar gemaakt hoe de schermen eruit kwamen te zien en wat de applicatie zou worden. Ook zijn gebruikerstesten gedaan bij cliënten in een buurthuis.

Op 19 december was demoday. Tijdens deze dag tonen de startups hun prototypes. Driven to Impact deed dit met een video, waarin ze een animatie lieten zien van het te bouwen platform. De reactie was zo positief dat hun plan ook is voorgelegd aan de beslissers binnen de gemeente. In februari is een bid gedaan, inclusief business case met kosten en baten. En tot vreugde van Bianca en Dennis is 2 weken geleden de bid goedgekeurd en is de aanbesteding ontvangen. Het heeft hun best veel tijd gekost, naast hun eigen werk. Maar uiteindelijk hebben alle inspanningen geleid tot een heel mooi resultaat.

Build your business!

Nu Driven to Impact de aanbesteding voor het bouwen van de applicatie heeft ontvangen komen ze in een spannende fase terecht. Naast de formele zaken zoals contracten gaat het plan nu concreet worden. Dat betekent dat de gemeente Den Haag ook echt klant wordt en het product gebouwd wordt. De wens is om al dit jaar een werkende oplossing te hebben. Dennis heeft de kennis in huis, maar schakelt mensen binnen zijn netwerk in om te helpen. En Bianca is verantwoordelijk voor de commerciële kant: het leggen van contacten en het naar buiten brengen van het product. Want dit platform is ook bruikbaar in andere sectoren binnen de zorgverlening en zorgverzekering.

Het doel van Bianca en Dennis is om van Driven to Impact een gezonde onderneming te maken. Zorg is nog maar het begin. Met Driven to Impact willen ze graag sociale impact in Nederland hebben. “Wij worden gemotiveerd door sociale vraagstukken.”