Startup support in Apollo 14 - RVO

In Apollo 14 helpen we ondernemers om te starten en te groeien. En een belangrijk element daarin is het hebben van voldoende start- of groeikapitaal. Voor veel ondernemers is het lastig om in het oerwoud van mogelijkheden de weg te vinden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, kortweg RVO, kan daarbij goede hulp bieden. In Apollo 14 kun je je inschrijven voor de gratis spreekuren van RVO. Wat kun je dan verwachten? Een interview met René Kamphuis van RVO.

Wat is RVO?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een uitvoeringsorgaan (agentschap) ofwel een uitvoerder van beleid. De Tweede Kamer stippelt beleid uit, dit beleid gaat in opdracht naar de Ministeries en die zetten dat om in regelingen en concrete programma’s. De grootste opdrachtgevers zijn het Ministerie voor Economische Zaken  en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste dient om de economische groei door internationalisering te stimuleren.

Rene: “Daarnaast doen we ook opdrachten voor Justitie, bijvoorbeeld voor de Immigratie en de Naturalisatiedienst. Hiervoor bieden we een startup dienst: buitenlandse startups ontvangen dan een visum om hier een startup te realiseren, deze moeten zich dan wel bij een incubator aansluiten zodat de overheid weet dat er goede begeleiding plaatsvindt.”

RVO is in de loop van de jaren geleidelijk groter geworden omdat alle losse agentschappen samengevoegd zijn. Bijvoorbeeld het Octrooicentrum, de Dienst Regelingen en meer. Nu is RVO een organisatie van ruim 4000 mensen.

MKB financiering

Ben je een startup, en heb je een financieringsvraag, dan heb je binnen RVO te maken met de  divisie Bancair en Investment. Dit is de divisie binnen RVO waarin alle financiële regelingen zijn ondergebracht, wat weer valt onder de Nationale programma’s.

Je wordt dan geholpen door de Unit MKB financiering. Deze werkt voor zowel Nationale als Internationale programma’s. Rene: “Wij als MKB financiering werken eigenlijk vanuit de “klant”. Onze klanten zijn de ondernemers in Nederland, van startup tot grootbedrijf. Wij helpen ondernemers bij het vinden van passende financiering.”

Passende financiering met partners

Vanuit RVO financieren we een aanvraag nooit voor 100%. Dat doen we om risico te spreiden, maar ook om andere partijen te betrekken bij dit proces. Hierbij hebben we geleerd om buiten de RVO ook goed te kijken wat andere mogelijkheden zijn. Je kunt hierbij denken aan: banken, participatiemaatschappijen, business angels, crowdfunding platformen, fintech initiatieven en meer.

Een vroege fase financiering financieren we wel zelfstandig, alleen willen we wel commitment van een externe financierder voor het vervolg. De Overheid heeft dus geen zelfstandige financiering.

De verschillende fasen in financiering waarbij RVO jou als ondernemer kan helpen.

Meer ruimte voor experiment

De overheid vult hiermee een gat dat niet door de markt ingevuld wordt. Hierdoor maakt de overheid het mogelijk om plannen, ideeën en dus bedrijven naar de markt te helpen die anders nooit zo ver zouden komen. Hierdoor creëren we meer ruimte voor experiment.

“Daarbij kijken we heel gedegen naar de business plannen. En dat werkt goed. We hebben bijvoorbeeld met het Innovatiekrediet een terugbetalingspercentage van rond de 60%. RVO vraagt bij het verstrekken van financiering hooguit de aflossing met rente terug. Daarmee onderscheiden we ons in deze ontwikkelingsfase van een investeerder die deelneemt en daarmee later rendement ontvangt.”

RVO bij Apollo 14

Het is nu mogelijk om je als startup in te schrijven bij de spreekuren van RVO in Apollo 14. “Hier kunnen we jou als startende ondernemer  wegwijs maken in het instrumentarium van RVO. Wat we altijd eerste doen is goed luisteren, anders kunnen we niet het juiste advies geven. In welke fase zit je? Wat is de financieringsbehoefte? Wat is de bekendheid met financiering en financierders? Hier halen we allerlei signalen uit.” Alle instrumenten die van toepassing kunnen zijn komen dan boven tafel en er wordt besproken wat er zou kunnen passen.

Tijdens het spreekuur worden de volgende punten besproken:

  • In welke fase zit je?
  • Wat zijn de behoeftes?
  • Is er vanuit de overheid ondersteuning mogelijk?
  • Zijn er ook dingen die buiten RVO liggen? De link leggen naar andere instanties die je kunnen helpen. Bijvoorbeeld oud ondernemers die een coachende rol bieden voor startups.
  • Basale dingen: hoe stel ik me op in een gesprek bij een investeerder.
  • Of gewoon eens sparren over je businessmodel

De eerste gesprekken met ondernemers in Apollo 14 waren heel boeiend en leiden weer tot vervolggesprekken. Een succes!

Ben je een startup, en wil je ook kennismaken met RVO bij Apollo? Klik dan hier.