Startup support in Apollo 14 - TNO

In Apollo 14 helpen we ondernemers om te starten en te groeien. En bij veel startende ondernemingen speelt technologie een fundamentele rol. Of het nu gaat om groene energie, blockchain, artificial intelligence of de ontwikkeling van een nieuw type voedsel: zonder een gedegen technologische basis ben je nergens. Gelukkig kennen we in Nederland TNO: ruim 3000 technologische specialisten die jou als ondernemer kunnen bijstaan met raad en daad. En speciaal voor starters heeft TNO hele interessante mogelijkheden. Een interview met Aart Willem Benschop van TNO.

Wat is TNO?

TNO is de grootste onafhankelijke toegepaste research instelling in Nederland. Dat betekent dat nieuw ontwikkelde kennis op het gebied van technologie letterlijk toegepast wordt. Hier worden ontwikkelde theorieën die in de kinderschoenen staan omgezet naar de praktijk. Dit om uiteindelijk het Nederlandse bedrijfsleven verder te helpen en de overheid te ondersteunen in de beleidsvoering.

Bij de overheid werkt TNO voor bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en het ministerie van VWS. Daarnaast is Defensie een grote klant, hier is zelfs een aparte unit binnen TNO voor ingericht. De bedrijven waar TNO voor werkt zijn de grote corporates zoals ASML en KPN, maar zeker ook kleinere bedrijven waaronder de startups met een technologische uitdaging.

Aart Willem: “Het meest concrete is dat een bedrijf een technologische uitdaging heeft en wij in staat zijn met eerder opgebouwde kennis en faciliteiten hun idee te verwezenlijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een nieuwe sorteermachine voor de glastuinbouw. Hier heb je röntgen voor nodig om te zien of knoppen rot zijn. TNO heeft de kennis en de testopstellingen in huis om hierbij te helpen.”

Mooie faciliteiten voor startups

 

Aart Willem Benschop, Liaison manager bij TNO

Binnen zijn 9 units heeft TNO een groot scala aan kennis en testfaciliteiten opgebouwd. Deze faciliteiten, die vaak extreem duur zijn, zijn ook toegankelijk voor startende ondernemingen. Samen met TNO kun je zo de technologie die jij voor je startup nodig hebt verder doorontwikkelen in een praktijksituatie. En regelmatig leidt dit tot nieuwe patenten die samen met TNO ontwikkeld zijn.

Aart Willem noemt een aantal mooie voorbeelden: “Een nieuwe onderneming maakt zonnepanelen waarmee vuil water wordt verdampt, je gebruikt dan de zon om water schoon te maken. Een prachtige innovatie voor landen in Afrika. Hier kan TNO goed bij ondersteunen. Of een een container vol met batterijen, bedoeld als voeding voor een binnenvaartschip. Eigenlijk een grote accu die verwisseld kan worden. Hierdoor kan het schip elektrisch aangedreven worden.”

Blockchain en artificial intelligence

Ook is er binnen TNO specialistische kennis opgebouwd over artificial intelligence en blockchain technologie. Hier is minder kapitaal voor nodig omdat deze technologieën gebruik maken van kennis en standaard ICT. “Hier hebben we wel mensen voor die hierin kunnen meedenken en ondersteunen. Dit is verdeeld over misschien wel 20 afdelingen, deze hebben onderling contact. Hier zitten we op het grensvlak van theorie en praktijk.”

In Limburg heeft TNO een speciaal blockchain centrum waar een aantal startups gebruik van maken. Hardware en software staat daar klaar om experimenten te doen. Aart Willem: “Een mooi praktijkvoorbeeld is een van de projecten waar TNO mee bezig is: het waarborgen van de kwaliteit de hennepteelt, ofwel wiet. Met blockchain technologie kan de hele keten, van grondstoffen tot verkoop op een veilige manier worden vastgelegd en gecontroleerd.”

TNO startup support in Apollo 14

Met regelmaat helpt TNO startups technologische hulp. Als een van de founding fathers van YES Delft en initiatiefnemer van TEK Delta kent TNO de uitdagingen waar je als startup tegenaan loopt. Op de website van startup locatie Apollo 14 kun je een afspraak maken met Aart Willem Benschop. Hij is vanuit de TNO de liaison manager voor startende ondernemingen.

Hoe verloopt een eerste gesprek met TNO? Aart Willem: “Ik probeer de vraag van de startup scherp te maken. Ik wil deze vraag zwart op wit hebben en daag de startup ook uit om deze vraag op te schrijven. Dan kunnen we kijken of dit past bij TNO en het netwerk waar TNO mee samenwerkt”.

Blijkt de technologische uitdaging te passen bij de kennis en kunde van TNO, dan krijg je als starter één dag kosteloos consultancy met een TNO-er die de benodigde kennis heeft. Dan wordt ook gekeken wat verder de mogelijkheden zijn in de samenwerking met TNO, en of je bijvoorbeeld kunt aansluiten bij publiek private samenwerkingen. Uiteindelijk kan dit leiden tot een in de praktijk geteste technologische vernieuwing waar je als startende onderneming verder op kunt doorbouwen.

Meld je hier aan voor de spreekuren van TNO.