Samenwerking Haagse VanPaz en Amerikaanse Platypus in het nieuws [in Dutch]

Impact R&D bedrijf VanPaz uit Den Haag prijkte afgelopen vrijdag in het Algemeen Dagblad: VanPaz ontwikkelde in samenwerking met het Amerikaanse Platypus een technologie om de kwaliteit van het water te meten. Hoe? Met behulp van een vernuftig bootje: een waterdrone.

“Platypus”, zo vertelt VanPaz oprichter Giovanni Pazienza, “is een spin-off van het robotics instituut van de Carnegie Mellon Universiteit in Pittsburgh, de meest prestigieuze instelling in de V.S. voor robotica. Hun bootjes, die op afstand bestuurbaar zijn of zelfs autonoom kunnen navigeren, kunnen de waterkwaliteit monitoren en bijvoorbeeld aangeven of het water vervuild is. Ze kunnen grote gebieden monitoren voor slechts een fractie van de kosten van traditionele methoden. Voor deze pilot hebben we ongeveer twintig kilometer grachten in slechts twee dagen gescreend. VanPaz heeft dit bedrijf helpen ‘landen’ in Zuid-Holland, en mogelijk uitbreiden van hieruit naar elders, eerst in Nederland en vervolgens in de rest van Europa. Waarom alleen Zuid-Holland?”

“Afgelopen voorjaar heeft Innovation Quarter ons geholpen met de organisatie van een fact finding trip voor de CEO van Platypus. In juli startte een eerste pilot met Hoogheemraadschap Delfland,” zegt Giovanni. “De diensten van Platypus zouden een revolutie teweeg kunnen brengen in het hele watermonitoring systeem door gedetailleerde onderzoeken aan te bieden tegen een aantrekkelijke prijs. Nieuwe toepassingen worden hiermee mogelijk in de nabije toekomst.”

Lees het nieuwsbericht in het Algemeen Dagblad.